укр | рус
ФАЙЛОВИЙ СЕРВЕР
Логiн:
Пароль:
M U
АРХІВ НОВИН
< >
Правила прийому до ліцею
Правила прийому до ліцею

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ДВОРІЧАНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО АГРАРНОГО ЛІЦЕЮ
НА 2009/2010 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

1. Загальна частина.

1.1 Правила прийому до Дворічанського професійного аграрного ліцею розроблені на підставі «Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерсва освіти і науки України від 06.06.2006 року № 441.
1.2 До дворічанського професійного аграрного ліцею приймаються громодяни України, іноземці та особи без громодянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
1.3 Громодяни України мають рівні права здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віроспвілання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин. Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної проидатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.4 Прийом до Дворічанського професійного аграрного ліцею здійснюбється для підготовки за освітньо-квліфікаційним рівнем “квліфікаційний робітник”

2. Приймальна комісія
2.1 Прийом до Дворічанського професійного аграрного ліцею здійснює приймальна комісія.
2.2 Очолює приймальну комісію директор ліцею КОСОВ С.О.,
     склад приймальної комісії: 
-заступник голови комісії – Демченко В.С., заступник директора з навчально-вирбничої      роботи,
- члени комісії – Янголенко О.В,  методист
                                Ситніков В.І., старший майстер
                                 Ткаченко Л.Л., секретар
2.3 Приймальна комісія:
- проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності умов навчання, матеріального зпбезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;
- прийом рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.
2.4 Дворічанський професійний аграрний ліцей здійснює підготовку квліфікованих робітників за такими професіями:
            На основі базової середньої освіти (9 класів), термін навчання 3 роки
- тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії “А”, “В”,”С”).             Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів (категорії “В”, “С”)
- продавець продовольчих товарів
- кухар; кондитер

         на базі повної загальної сеpедньої освіти (11 класів), термін навчання 1 рік
- тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії “А”).             Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування.
- водій автотранспортних засобів (категорії “В”, “С”) / на момент вступу 17,5 років/

План прийому учнів на навчання – 165 чоловік
Прийом документів від вступників завершується 31 серпня 2009 року.

3.Документи для вступу.
3.1 Вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею із зазначенням обраної професії (спеціальності) та спеціалізацій, форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування, до якої додають:
- Документ про освіту в оригіналі або його завірену копію;
- Медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (оригінал або завірену копію);
- Ксерокопія паспорту;
- Копія індетифікаційного коду;
- Копія свідоцтва про народження (для учнів з трирічним терміном навчання)
                
                   *Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку
- Довідка з місця проживання та про склад сім’ї;
- 6 фотокарток розміром 3 х 4;
- Копія довідок про пільги;
- Документ про відношення до військової служби.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями додають до заяви про вступ відповідний документ (напрвлення на навчання)
3.3 Прийом документів  від вступників завершується 31 серпня 2009 року.

4. Зарахування.
4.1 Зарахування до Дворічанського професійного аграрного ліцею оформляється протоколом приймальної комісії і затверджується наказом директора, підписаним не пізніше 5 днів до початку занять. Рішення приймальної комісії свєчасно доводяться до відома вступників. Зарахування до ліцею може супроводжуватися укладанням договору між ліцеєм, замовником робітничих кадрів і випускником та його батьками про навчання і прцевлаштування.
4.2 Зарахування здійснюється у межах державного замовлення.

5. Прикінцеві положення.
5.1 Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10-ти днів від дня їх початку відраховуються з ліцею.
5.2 Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, що без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше 5 днів з дня прийняття рішення.


ПОШУК ПО САЙТУ


f3
f3
f3
ped
Фанки Лайн 
© 2007 ""